Mayroon

Mayroon

Storyboard Text

  • Mayroon tayong Group work ngayon at kailangan natin maipasa bukas.
  • Anong kailangan mo?
  • Ganoon ba, pero sasali ka pa rin?
  • Pasensiya na, Wala akong Phone para maitawag ko ang mga magulang ko.
  • Oo naman, ayaw ko ring masayang ang gawa ninyo kung wala ako.
  • Pasensiya na Mama, Papa, nahuli na akong umuwi dahil sa ginawa kong Group Work ko.
  • Umm, siguro naman nagsasabi ka ng totoo, pero hindi ko alam ang nangyari kaya pupunta kami sa Paaralan kung anong nangyari.
  • Totoong nakipagtulungan siya sa amin. Ang ang maganda roon, ay nakakuha kami ng mataas na marka.
  • Walang anuman iyon. Alberto, salamat pala ah. Ipagpatuloy natin iyan sa sumusunod.
  • Salamat sa pagsabi ng katotohanan sa amin. Hindi ko akalain na masipag pala kayo.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family