Alamat ng Bulkang Kanlaon

Updated: 9/17/2020
Alamat ng Bulkang Kanlaon

Storyboard Text

 • Noong araw, sa isang bayan sa Bisaya, may isang hari na nagngangalang Laon. Siya ay mabait na hari sa lahat ng kanyang nasasakupan.
 • Isang araw ay umulan ng malakas at dumami ang tubig sa mga taniman.
 • Gumawa kayo ng mataas na bunton ng lupa.
 • Pinulong ng hari ang mga tao.
 • Ngunit wala po kaming mga kasangkapan.
 • Sa sikap at tiyaga ng mga tao ay nagkaroon ng malaking bundok. Ngunit may isang malaking ahas na may pitong ulong kakila-kilabot ang tumira doon.
 • Papatayin ko ang ahas. Hindi ako natatakot.
 • Isang araw, may dumating na isang makisig at mahiwagang binata na nagngangalang Kan
 • Patayin mo ang ahas at bibigyan kita ng ginto at ang aking anak ay iyong magiging asawa.
 • Si Kan ay may kapangyarihan sa mga hayop. Tinawag niya ang mga langgam at inutusan niya ang mga ito.
 • Kailangan ko ang tulong ninyo para mapatay ang ahas. Magsigapang kayo sa buong katawan niya at inyong kagatin.