Alamat ng Bulkang Kanlaon pt 2

Updated: 9/17/2020
Alamat ng Bulkang Kanlaon pt 2

Storyboard Text

  • Tinawag ni Kan ang mga uwak.
  • Inyong kalmutin at tukain ang ulo at katawan ng ahas hanggang ito ay mamatay.
  • Napatay ng mga uwak at langgam ang ahas. Pinugot ni Kan ang pitong ulo nito.
  • Ibibigay ko sa iyo ang aking kayamanan at ang aking anak.
  • Tinupad ni Haring Laon ang kanyang pangako.
  • Haring Laon, inaalay ko sa inyo ang mga ulo ng ahas.
  • Napangasawa ni Kan ang anak ni Haring Laon.
  • Mula noon ay matiwasay na namuhay muli ang mga taga-Negros. Ang Bundok ay pinangalanang Kan-Laon at nang tumagal ay naging Kanlaon, bilang parangal kay Kan at Haring Laon.