Si Angelo na laging wala sa klase
Updated: 1/29/2021
Si Angelo na laging wala sa klase

Storyboard Text

  • Oh Juan bakit nasa bahay ka pa, hindi ka nanaman pumasok??
  • Hindi ko naman kailangan gumraduweyt sa dami ng pera niyo ni daddy.
  • Anak, kailangan mong mag-aral. Ito ang tanging hinding-hindi makukuha sa'yo nino man.
  • Paalis po ako mamaya, may pupuntahan kami ng barkada.
  • Juan! Juan! Ang daddy mo! Inatake sa puso!
  • Ganon po ba, sige po....
  • Anak, sa darating na pasukan kailangan monglumipat ng eskwelahan. Hindi na sapat ang naipon ko.
  • Kung sana pinahalagahan ko noon ang pagaaral ko, hindi na sana nahihirapan si mama.