first scene
Updated: 1/28/2021
first scene

Storyboard Text

  • Alam mo, Idun, ang mga ito ay kahanga-hangang mga mansanas, ngunit sila ay pangalawa sa pinakamagaganda. Mas maganda ang nakita ko.
  • Hindi ako naniniwala sayo
  • Hindi ka naniniwala sa akin? Halika at ikaw mismo ang tumingin.
  • Sa palagay ko ay aking gagawin
  • Ang paglalakbay na ito sa Midgard ay hindi naging matagumpay at hindi nagtagal ang dalawang diyos ay bumalik na sa Asgard.
  • Layon ni Loki na tuparin ang kanyang salita, at nagsimula na siyang makipag kaibigan kay Idun, ang tagapangalaga ng ginintuang mansanas.
  • "Sa palagay ko ay aking gagawin" wika ni Idun."Bakit hindi ka magdala ng sarili mong mga mansanas?" wika ng tusong si Loki. "Nang sa gayon ay maipaghahambing mo sila"