Sariling Wakas sa kwento ng "Ang Kwintas"

Updated: 10/12/2021
Sariling Wakas sa kwento ng "Ang Kwintas"

Storyboard Text

  • Labis ang pagkagulat ni Madame Loisel sa narinig mula sa kaibigan. Unti-unting bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng mga pagsubok na kanilang hinarap ng kanyang asawa para lamang mabayaran ang inakala nilang labis ang mahal na kwintas.
  • Sumama naman si Madame Loise dahil pagtapos ng kanyang nalaman ay nais niya rin makita ang kwintas.
  • "Kaibigan, halika sa aking tahanan at ipakikita ko sa iyong muli ang kwintas."
  • Nang sila ay makarating sa bahay, pumunta sila sa kwarto ni Frostier. Habang naglilibot si Mathilde, may inabot sakanya ang kaibigan...
  • Ang kwintas! Na naging dahilan kung bakit sila lubusang nalugmok sa hirap sina G.Loisel. Tinitigan niya ito at naluha.
  • "Sana ay ipinaalam ko na lamang sa iyo ang nangyari upang hindi na namin dinanas pa ang hirap na naranasan namin."
  • Hindi niya alam kung paano siya magpapasalamat kaya naman hinagkan muli ni Mathilde ang kaibigan at masayang bumalik sa asawa.
  • "Gusto kong ibigay na sa iyo ang kwintas na iyan. Iyan ang naging dahilan ng inyong paghihirap, kaya iyan din ang nais kong maging dahilan ng inyong unti-unting pag-angat. Ibenta ninyo upang makabili kayo ng inyong mga pangangailangan."
  • Nakauwi na ang babae at masaya niyang ikinwento ang nangyari kay G, Loisel.
  • Kagaya ni Mathilde, labis na pagkagulat ang nadama nito sa nalaman na halaga ng kwintas. Ngunit, lalo pa itong nagulat ng ikwento ng asawa ang tungkol sa kwintas na kanilang pinaghirapang bayaran. Labis ang kasiyahan ng mag-asawa kaya naman pinag-usapan nila ang mga gagawin at di kalaunan ay naging matiwasay din ang kanilang pamumuhay.