FIL10Q1M4- Performance Task

FIL10Q1M4- Performance Task

Storyboard Text

 • Ano na ang ating gagawin? tayo'y baon na sa maraming utang.
 • Mathilde hindi sapat ang aking sweldo para mabayaran lahat ng ating utang kailangan din nating lumipat muna sa mas maliit na bahay.
 • Kinaumagahan ay agad din lumipat si G. Loisel at Mathilde sa mas maliit at hindi kagandahang bahay.
 • Napaka-pangit naman ng bahay na ito hindi ko kaya manirahan dito!
 • Kailangan muna nating magtiis at mag-ipon ng pera upang mabayaran natin ang ating mga utang.
 • Napagdesisyunan ni G.Loisel na dapat din na magtrabaho si Mathillde,labag man sa kalooban ni Mathilde ay sumang-ayon din naman ito. Nagtrabaho silang dalawang mag-asawa upang mabayaran ang kanilang mga utang.
 • Pagkalipas ng 3 taon ay nabayaran na ng mag-asawa ang lahat ng kanilang mga utang at muli silang nakapag-ipon ng pera. Mula sa ipon nilang ito nakapagpatayo si G.loisel ng sarili nilang negosyo.
 • Totoo ba iyan?Salamat sa Diyos.
 • Mathilde may magandang balita ako para sa iyo sahil sa ating pagsisikap ay nakapagpatayo ako ng ating sariling negosyo.
 • Makalipas ang 6 na buwan dahil sa pagsisikap at pagtutulungan ng mag-asawa ay mas napalago pa nila ang kanilang negosyo.
 • Lumipas ang tatlong buwan at nakapagpatayo ang mag-asawa ng sarili nilang bahay.
 • Alam kong hindi kalakihan ang ating tahanan katulad ng noon..
 • Anong sinasabi mo higit pa ito sa sobra at nagpapasalamat ako dahil sa iyo na naipatayo natin ang tahanang ito.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family