BIDASARI
Updated: 6/2/2020
BIDASARI

Storyboard Text

  • Sinabi ni Sinapati ang kanilang pakay ay ipinagtapat naman ni Diyuhara na nakuha nga niya sa bangka si Bidasari
  • itinanong ni Sinapati sa kanyang mga magulang kung may kapatid siyang nawawala
  • Nagpunta si Sinapati at ang kanyang mga magulang sa Indrapura sa pagbabasakaling si Bidasari ang anak na iniwan sa bangka ng kanyang mga magulang
  • Nagkakilala ang magkapatid at ipinakilala si Sinapati kay Sultan Mogindra. Naging masaya ang lahat
  • Sa kanilang pagdating ay nagtaka ang lahat dahil magkamukhang- kamukha sina Bidasari at Sinapati
  • sapagkat tunay sa Prinsesa si Bidasari
  • -ENDNicole Lim Barcenas