Orpheus et Eurydice Pars III Tier II

Orpheus et Eurydice Pars III Tier II

Storyboard Text

  • Exsanguēs animae flēbant Orpheum dīcentem tālia et moventem nervos ad verba;
  • etsēdistī, Sīsyphe, in tuō saxō.
  • nec rēgia coniūnx sustinet ōrantī nec, quī regit īma, negāre, et Eurydicē vocant: illa erat interrecentēs umbrās et incessit tardō passū dē vulnere.
  • Very well then, on one condition...
  • I accept!
  • Rhodopēius hērōs simul accipit hanc et lēgem: nē flectat sua lūmina retrō, dōnec exierit Avernās vallēs;
  • hic amāns, metuēns nē dēficeret et avidus videndī,flexit oculōs, et prōtinus illa relāpsa est,
  • et intendēns bracchia, certāns prēndere prēndīque, īnfēlīx arripitnīl nisi aurās cēdentēs. Iamque, moriēns iterum, nōn questa est quicquam dē coniuge suō (quid enimquererētur nisi sē amātam?)
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family