gelo

Updated: 9/3/2021
gelo

Storyboard Text

  • Angelo, natatakot ako ano ba ang dapat gawin?
  • 'Wag kang matakot, Jade. Maging kalmado lang tayo at handa
  • Tama, mag-isip tayo ng ating gagawin.
  • Maging alerto tayo sa pwedeng mangyari.
  • Una, ihanda natin ang mga pagkain at tubig upang may maidala tayo kung sakaling kailangan nang lumikas.
  • Pangalawa, ihanda natin ang mga flashlight at baka biglang mawalan ng kuryente.
  • Pangatlo, makinig o manood tayo ng balita ukol sa bagyo upang tayo'y manatiling handa
  • At pang-apat, alamin natin ang mga emergency numbers na puwedeng tawagan.