panitikan
Updated: 6/2/2020
panitikan

Storyboard Description

story board bantugan

Storyboard Text

  • Nang mabalitaan ni Haring Miskoyaw na namatay si Prinsipe Bantugan, Dali dali siyang nagdala ng maraming kawal upang salakyin ang bumbaran. Nag diriwang sila ng salakayin ni Haring Miskoyaw.
  • Hindi alam ni Haring Miskoyaw na muling nabuhay si Prinsipe Bantugan natigil ang pagdiriwang at nag away ang dalawang kaharian sa himpapawid, lumaban si bantugan sa pamamagitan ng kampilan. Ngunit nanghihina si Bantugan kaya siya ay iginapos. Nang siya ay nakawala at naibalik ang lakas boung puso siyang lumaban at pumatay nang maraming kaaway.
  • Pagkatapos ng labanan ay dinalaw niya lahat ng karatig na kaharian at pinakasalan ang lahat ng prinsesang kanyang magustuhan at umuwi si Bantugan. Buong galak siyang sinalubong ng Hari at nag-utos ng panibagong pagdiriwang. At silay namuhay ng matiwasay.