Mini Task (AP-9)Pag-gawa ng Matalinong Desisyon

Updated: 10/1/2021
Mini Task (AP-9)Pag-gawa ng Matalinong Desisyon

Storyboard Text

  • Pass din muna ako. May pagkain na kasi ako, sa susunod nalang ako mag-Jollibee. Nagtitipid din kasi ako, pasensya na
  • Oh, ayos lang iyon. Sige, mauuna na ako
  • JM, kasasabi ko lang diba. Pero napagtanto ko na mas mauuna muna needs ko kaysa wants, lalo na at nagtitipid ako
  • Bakit hindi ka sumama?
  • Ang needs kasi ay ang mga bagay na hindi ka mabubuhay nang wala ito. Ang wants ay kabaliktaran naman. Ang Jollibee, mabubuhay ako nang wala iyan, kasi may mga iba pa namang pagpipilian sa pagkain
  • Ahh, ganoon pala iyon. May natutuhan akong bago
  • Tara na pala kain na tayo
  • Sige, gutom na ako talaga
  • THE END....