HEART LYNZXEI F. GLODO-esp cartoon strip

HEART LYNZXEI F. GLODO-esp cartoon strip

Storyboard Text

  • Kung iyong mapapansin sa lawyer scale na iyan pantay lamang ang mga walang batas sa mayroong batas. Nagpapakita kasi ito ng representasyon na hindi lahat ng lugar ay kailangan lagyan ng mga patakaran at napaka-importante rin sa mga tao na maging responsable.
  • Nakadepende na lamang iyon sa mga tao sa Pilipinas ngunit hanggat maaari kailangan maging mapanuri at maalam pa rin sila sa mga batas at walang batas sa ating bansa. Makakatulong kasi ito sa kanila at napaka-importante nito bilang isang mamamayan.
  • Para sa akin maaari nating mapaliwanag na ganoon ang naging kalabasan ng mga batas sa pamamagitan ng isang lawyer scale.
  • Lawyer scale? Paano mo naman maipepresinta sa ganoong paraan iyon?
  • Sa tingin mo ano ang magandang representasyon ng mga batas sa talaan na ginawa natin kanina?
  • May punto ka sa iyong mga sinasabi.
  • Sa aking palagay naman ay hindi ito makatarungan dahil paano ang mga taong hindi siniseryoso ang mga mayroong batas?
  • Gaya nito:
  • Maraming salamat sa iyong paglalahad!
  • Walang anuman!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family