ALBAY NUMBER 1 FILIPINO
Updated: 1/10/2021
ALBAY NUMBER 1 FILIPINO

Storyboard Description

FSACWDWFASC

Storyboard Text

 • Isang araw ng Desyembre, naglalakbay ang Bapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Naguusap sa kubyerta ang mg pasahero.
 • Habang nagbabadya si Donya Victorina, pinag-uusapan nina Ben Zayb, Padre Camorra, at Padre Salvi ang lawa at ang kabagalan ng paglakbay ng kanilang bapor.
 • Bakit hindi pa tulinan ang barko?!
 • Sumingit sa usapan si Simoun, at siya'y nagpanukala ng isang radikal na solusyon. 
 • Ang lunas ay napakadali. Humukay ng kanal sa Maynila. Magbukas ng banong ilog at tabunan ang Ilog Pasig.
 • Sa panukalang ito'y malaking pera ang magugugol, G. Simoun, at masisira ang mg kabayanan.
 • Nakipagdebetehan sina Don Custodio at Simoun, at sila'y nagtalo kung ang mga indio ay maghihimagsik o hindi.
 • Puwes, sumira! Gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang guguling sa paggawa. Kung hindi sapat, ang taongbayan ang sapilitang pagawain. Sa ganyang paraan nayari ang malalaking piramide sa Ehipto, ang lawang Moeris, at ang Coliseo ng Roma.
 • Siya'y isang napakawalang utang na loob...at talakayin pa ang mga bagay na ito sa bapor pa naman.
 • Nainis ang grupo kay Simoun. Iniwan ni Simoun ang grupo, at si Don Custodio naman ang nagbigay ng kanyang solusyon.
 • Hindi naibigan ni Donya Victorina ang solusyon sapagkat nandidiri siya sa balut.
 • Pero kung lahat ay mag-aalaga ng mga pato, darami ang mga balot. Mabuti pa'y matabunan na ang wawa kaysa magkaroon ng maraming nakadidiring balot.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family