טטט
Updated: 2/3/2021
טטט

Storyboard Text

 • המטרה להמלכתך היא שתשמיד את בית אחאב (במיחד הזכריםכמו ירבעם בן נבט ובעשה בן אחיה ואיזבל תאכל ע"י הכלבים
 • ועכשיו תסלחחייב לרוץ
 • !כך אעשה
 • מי היה האיש הזה ?ומה הוא רצה ממך?
 • אתם יודעים סתם איזה איש משוגע!(נביא)
 • יהוא בבקשה תגיד את האמת אנחנו יודעים שאתה משקר!
 • טוב בסדר אני יספר לכם :השליח הגיע בשליחות אלישע כדי להמליך אותי למלך על ישראל אבל זה שליחות חשאית מאוד
 • וואו איזה כבוד יחי המלך יהוא!!!
 • נכון סיפןר מאוד יפה!
 • ווואו ישראל איזה סיפור יפה אני מחכה להמשך
 • כן בטח שיש אבל ההמשך בפעם הבאה.....
 • תגיד ישראל יש לסיפור המשך