BENJO-FILIPINO
Updated: 9/27/2020
BENJO-FILIPINO

Storyboard Text

 • Ang mga taga-Negros sa Bisayas noong araw ay namumuhay na tiwasay at mariwasa. Angpangalan ng kanilang hari ay Laon,isang taong may magandang kalooban.Ang mga tao roon ay nagsisigawa sa kanyang bukid at sila’y kahati sa ani.
 • Alamat ng BulkangKanlaon
 • Isangaraw ay umuulan, at ang ulan ay lumakas ng lumakas hanggang sa bumaba sa bukid at bumaha ng mataas.
 • Sumagotang mga kampon, “Kami po ay walang mga kasangkapan. Wala po kaming mga bato. Ang bunton po ng lupa ay kaylangan naliligiran ng mga bato
 • Palibhasa’ymahal ng hari ang mga tao at naisip niyang nawala na ang aanihin huwag lamangmawala ang mga tao.
 • Sa huling wagayway ng birang ay nagkaroon na ng lahat ng kailangan.
 • Gumawa kayo ng mataas na bunton ng lupa.
 • Isang araw ay may dumating na isang binata na ang pangalan ay Kan. Siya’y makisig, mahiwaga, alam nya ang panganib ng bayan at sinabi niya,
 • Sa sikap at tiyaga ng mga tao ay nagkaroon ng malaking bundok. At don sila nanirahan. Gumawa din sila ng lagusan ng baha patungo sa dagad upang humupa na ito. Isang malaking ahas na pitong ulo ang nanirahan sa bundok na yaon.
 • Papatayin ko ang ahas. Hindi ako natatakot.
 • Patayin` mo ang ahas at pagkakalooban kita ng mga ginto at ang aking anak ay ipagkakaloob ko rin sayo upang maging asawa.
 • Inihandang binata ang plano sa pagpatay sa ahas. Dahil sa may kapangyarihan siya sa mgahayop, tinawag niya ang mga langgam upang kagatin ang katawan, putakti upangbulagin ang mga mata, at uwak upang tukain ang ulo at katawan hanggang mamatay. Sila’y sumunod at napatay ang ahas. Pinugot ni Kan ang pitong ulo ng ahas at inilay kay haring Laon, at mula noon ay matiwasay na namuhay ang mga taga-Negros. Ang binatang si Kan ay nagkamit ng yaman at napangasawa ang anak ng hari.
 • Angbundok ay pinangalanang Kan-Laon at ng magtagal ito’y nagging Kanlaon, bilangparangal kay Kan at Haring Laon.