MITOLOHIYA WK1-2

MITOLOHIYA WK1-2

Storyboard Text

  • LAGAR, PAULENE CARMELA C. 10 - ARMSTRONG
  • Kung ganon, kailangan nating kumilos at tulungan sila. Hindi natin mapapatigil ang mga sakit sakanila ngunit makatutulong tayong magbigay ng iilang pangaraw-araw nilang pagkain. Ipatawag mo si Padeces upang makalikom at makalikha ng mga pagkain na maibibigay natin sakanila .
  • Magandang Umaga Reyna, ako'y naparito sapagkat mayroon akong balitang ibabatid sa iyo. Ang ating mga kaibigan sa lupa ay nagsisimula nang maghirap dahil sa dulot sakanila ng bagong sakit na tinatawag nilang COVID - 19. 
  • BUUIN AT LIKHAIN NATIN WEEK 1 - 2
  • Magandang Umaga Padeces, ang Reyna'y naguutos sa atin na gumawa at lumikom ng mga pagkain para sa ating mga mahal na kaibigan sa lupa, sapagkat sila'y lubhang naghihirap dahil sa lumalaganap na sakit na COVID - 19 
  • Inaasahan ko yan Padeces, Maraming Salamat.
  • Masusunod Wata, ako'y magsisimula na at sasabihan na lamang kita kapag ito'y handa nang ibigay sa ating mga kaibigan sa lupa.
  • ESP 10 & FILIPINO 10
  • Ang mahiwagang box na ito ay naglalaman ng iba't ibang uri ng gamit at pagkain na maaring gamitin at kainin ng ating mga kaibigan sa loob ng anim na buwan. Ang ating mga kaibigan ay dapat magsabi ng mahiwagang salitang "Reyna reyna kahon ng Gadya ang aming hiling ay iyong tuparin" at saka sabihin ang ninanains. Ang kahon ay maaring magtampo kung iba ang sasambahin ng mga tao, dapat ay patuloy pa rin nating turuan sila ng ating mga pagsasamba upang magpatuloy ang biyayang ito mula sa ating makapangyarihang Reyna.
  • Maraming Salamat Pacedes. Ito'y makakarating at makatutulong ng sobra sa ating mga mahal na kaibigan sa lupa.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family