Ang Alamat ng Pinya

Ang Alamat ng Pinya

Storyboard Text

 • Si Aling Rosa ay isang balo. Siya ay may isang anak na babae na nagngangalang Pinang. Si Pinang ay mahal na mahal ng kanyang ina, tinuruan nya ang anak sa mga gawaing bahay. Ngunit si Pinang ay madalas na may katwiran sa tuwing inuutusan ng kanyang ina. 
 • Isang araw ay nagkasakit si Aling Rosa at hindi makabangon kung kaya inutusan niya si Pinang. 
 • pero nay....
 • Pinang magluto ka ng ating kakainin.
 • Napilitang magluto si Pinang... 
 • Saan kaya nakalagay ang sandok?
 • Nay, saan po nakalagay ang sandok? Hindi ko po makita.
 • Naku! Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi kana tanong nang tanong sa akin.
 • Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak... 
 • Kinagabihan ay lubhang nag-alala si Aling Rosa sapagkat hindi pa bumabalik si Pinang. Napilitang bumangon at tinawag ang anak ngunit walang lumapit sa kanya. 
 • Saan kaya nagpunta ang batang iyon...
 • Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran at biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang. 
 • Pinang.....huhuhu! Mahal kung anak!!!!!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family