Чин 2
Updated: 5/30/2021
Чин 2

Storyboard Text

 • Не мајко! Нема да платам за Симка. Таа треба да ми биде жена само ако таа во срцето сака. Сакам жена, не роб…
 • Вујко ти Вангел може да ти позајми пари, така ќе можеш да ја земеш Симка.
 • Татко ми умре на печалба, нема да одам освен ако немам долг! И свадба ќе биде, но не со долгови и пари!
 • Синко, уште си млад, имаш уште време да спечалиш…
 • Симка е свршена, за Јован Ѓурѓиноски…!
 • Мајко дај ми го пиштолот! 
 • Не можам Костадине… татко ме дава каде што срце ми нејќе… Но не можам да избегам. Што ќе рече светот?
 • Симка, знам дека твоето срце сака со мене да биде. Јас само милувам да бидам со тебе! Дојди со мене. Ќе избегаме заедно.
 • Но Костадине, можеш да ме купиш. Најди пари и земи ме како жена!
 • Ти се молам Татко! Не ме давај на Јован… Костадине го сакам!
 • Што се случува!?
 • Јордане. како човек те прашам: согласен ли си да ми ја дадеш Симка како се може?
 • Во ред. Јас ќе ти дадам 50 лири, и кога ќе спечалиш доволно пари, ќе ми вратиш.
 • Се согласувам…
 • Те молам Костадине… За мене…