Sistemang Reduccion
Updated: 1/27/2021
Sistemang Reduccion

Storyboard Text

 • Amen.
 • Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espirtu Santo...
 • Amen.
 • Pagkatapos ng misa...
 • Ako ay pupunta muna ng munisipyo Anding.
 • Sige Juan, ako naman ay mamamalengke muna.
 • Samantala, sa plaza...
 • Mas magandang lumipat na lamang tayo dito at ng mapalapit tayo sa lahat lalo na sa paborito mong plaza.
 • Talaga ba Pedro?! Napakasaya ko! Maglagay din tayo ng balkonahe katulad ng nadaanan natin.
 • Ang Wakas
 • Sa pagtunog ng kampana ng simbahan....
 • ding! dong! ding! dong!
 • Samantala sa rancho...
 • Juan, bilisan na nating pumunta sa simbahan!
 • Si, Señor.
 • Vamos!
 • At sa visita...
 • Halika na sa kabesera Maring, tumatawag na ang pari.
 • Pagkatapos nating magsimba ay mamasyal at manood tayo sa plaza ha Pedro.