cluie 1

cluie 1

Storyboard Text

  • Nalungkot ako at nag-alala para sa kanila dahil mahal ko sila at malapit sila sa akin. Habang naninirahan ako ng pansamantala sa bahay ng aking iba pang mga miyembro ng pamilya na walang sakit, sinubukan nilang abalahin ako sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagkumpirma sa akin ng mga nakasisiglang salita na nais marinig ng lahat ngunit sa akin hindi ito sapat at hindi ko ganap magtiwala sa kanilang sinasabi o asahan sa kanila ang aking buhay at ang buhay ng mga kasapi ng aking pamilya sa kanila
  • Nag-alala ako para sa kanilang kalusugan at gastos. Nanalangin ako sa Diyos at pagkatapos ay nakaramdam ako ng kapayapaan, pagmamahal at katiyakan na ang Diyos ang magbibigay at magpapagaling sa kanila. Nagpatuloy akong manalangin, magtiwala, umasa at isuko ang aming sitwasyon sa Kanya.
  • Pagkalipas ng ilang linggo ang dalawa sa mga miyembro ng aking pamilya ay gumaling at nakaligtas sa Covid-19 at nalaman ko rin na hindi nila kailangang magbayad para sa anumang bagay dahil ang lahat ng mga swab tests, bayad sa ospital at iba pa ay libre. Tuwang tuwa ako at nagpasalamat ako sa Diyos para sa napakagandang pagpapalang ito.
  • Natutunan ko na sa mga oras ng kawalan ng katiyakan na sa tingin natin ay walang mabuway at sa ating mga pag-aalinlangan, dapat magtiwala tayo sa Diyos at Siya ang bahala sa ating buhay.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family