Ang pagpapahalaga ng wika

Ang pagpapahalaga ng wika

Storyboard Text

 • (Guro) Mr. Paron, bakit mahalaga ang wika sa araw-araw nating gawain?
 • Sapagkat ito po ang daan upang tayo'y magkaintindihan. Ang wika ang siyang tumutulong upang tayo ay magkaunawaan.
 • Habang oras ng klase sa Filipino
 • (Guro) Panghuling katanungan, para sa'yo, ano kaya ang mangyayari kung walang wika?
 • Mahalaga naman po ang wika pero makakabahagi naman tayo ng ating saloobin sa ibang tao sa pamamagitan ng kilos. Minsan ay hindi talaga nating kailangan ang ---
 • Pinutol ni Jona ang pagsasalita ni Paron at nagpahayag siya ng kanyang saloobin
 • Hindi lang tayo umiikot sa kilos. Dapat ay alam natin kung anong talaga ang gustong ipahayag ng mga tao sa kapwa nila. Hindi lahat ay sa kilos lamang nalalaman, sa wika rin.
 • Alam mo Paron, hindi mo naman masasabi ang nais mong ipahayag sa akin ngayon kung hindi umiiral at hindi mo kailangan ang wika.
 • Hindi ako sang-ayon sa sinabi mo kanina. Oo, mahalaga ang wika pero marahil lang naman yan ginagamit di tulad ng kilos na araw-araw.
 • Hmm, tama nga si Jona. Napakaimportante ng wika dahil ito ang tumutulong sa akin sa pagkikiusap sa iba ng maayos. Hays, bakit ko ba yun nasabi? Di bale, hihingi na ako ng paumanhin kay Jona.
 • Basta tandaan mo na mahalaga ang wika sa ating buhay.
 • Sige.
 • Jona, pasensya na sa nangyari kanina. Napagtanto ko na mali aking nasabi kanina.
 • Oo, salamat. Siya nga pala, mahuhuli na tayo sa klase. Sabay na tayo pumunta sa ating silid.
 • Aral tungkol sa kahalagahan ng wika at pagkokomunikasyon ang pinapahayag ng komiks
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family