Questions About Remote Learning? Click Here

2. Punská válka
Updated: 5/17/2020
2. Punská válka
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Dejte nám Hannibala a bude mír!
  • Hahaha nikam nejdu vyhlašujeme vám válku!
  • při přechodu Alp a Pyrenejí zahynulo 33 000 mužů přivyklých obtížím pod africkým sluncem, ne však sněhu
  • Pomoc,PomocHannibal před branami!
  • Bitva u Cann.V této kruté bitvě padlo na 70 000 římských vojáků. Na jaře roku 211 př. n. l. se pak v ulicích Říma začalo rozléhat: „Hannibal před branami!“
  • Hannibalovo přiblížení se k Římu vyvolalo ohromnou paniku. Senát zakázal pozůstalým vdovám po padlých vojácích truchlit a povolal do zbraně všechny muže starší 17 let. Udělil také amnestii 6000 otroků a začlenil je do armády. Již roku 210 př. n. l. dobyli Římané poslední kartaginské město na Sicílii, Akragás, rok nato se zmocnili Tarentu, jenž byl Hannibalovým hlavním opěrným bodem v Itálii. Situace se tedy opět dostala pod kontrolu Římanů, protože v roce 209 př. n. l. se jim podařilo dobýt také Nové Kartágo. V roce 204 př. n. l. se vylodili u africké Utiky.
  • Hannibal tak musel rychle na pomoc Kartágu a na jaře roku 202 př. n. l. se s Římany utkal v bitvě u Zamy (asi 150 km jihozápadně od Kartága). Zde utrpěl rozhodující porážku. Publius Cornelius Scipio pak nadiktoval Kartágu mír. Muselo se vzdát ve prospěch Říma všech území mimo Afriku, vydat všechny lodě a postupně ve splátkách rozložených do 50 let splatit 10 000 talentů (262 tun stříbra). Moc Kartága tak byla zlomena.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family