Tahanan ng Isang Sugarol
Updated: 8/10/2020
Tahanan ng Isang Sugarol

Storyboard Text

  • Tahanan ng Isang Sugarol
  • Isang araw, naliligo ang anak ni Lin-chiao na si Ah Yue at si Siao-Li. Si Lin-chiao ay isang housewife, at ang asawa niya ay si Li Hua. Si Li Hua ay isang sugalero sa iasng coffee shop na pangalan ay Hsiang Chi.
  • Palaging naglalaro si Li Hua sa coffee shop, at pinapabayaan sa asawa ang mga gawain sa bahay at pag-aalaga sa mga anak. Si Lin-chiao ay buntis , ngunit kahit doon ay pinapagawa lahat sa kanya .
  • Pati ang pagpapaligo sa kaniyang sugarol na asawa ay siya pa ang gumagawa. Ang masaklap pa rito ay pinagbubuhatan siya ng kamay ng asawa. Sa bawat pagkakamali niya ay bugbog ang inaabot niya rito.
  • Paliguan moko!!
  • Isang gabi, naramdaman ni Lian Chiao na sumasakit na ang kaniyang tiyan. Batid niyang manganganak na siya. Di niya ginising ang mga anak na pagod sa trabaho. Pinuntahan niya ang asawa sa sugalan kahit malalim na ang gabi.
  • Nang marating ang sugalan, nahimatay na si Lian Chiao. Hindi pa rin siya inintindi ng asawa dahil nananalo na raw siya sa sugal.
  • Ang may-ari na lamang ng sugalan ang nagdala kay Lian Chiao sa ospital. Ang mga anak ay naghintay na hindi kasama ang asawa hanggang siya ay mabuntis.
  • Wakas.