Storyboard - příprava na výuku
Updated: 1/26/2021
Storyboard - příprava na výuku

Storyboard Text

  • Samostatná příprava na teoretickou část výuky (semináře, přednášky) a praktickou část (cvičení, stáže).
  • V rámci přípravy na teoretickou výuku: aktualizace prezentace, doplnění novinek
  • Na konci každé prezentace vhodně upravit nebo přidat "take home messages"
  • V rámci přípravy praktické výuky: kontinuální studium oboru, vyhledávání "up to date" doporučení
  • Před začátkem výuky výběr vhodných pacientů, které studentům představíme. Souhlas pacientů s účastí studentů.
  • Rozdělení velké studijní skupiny na menší skupinky, časový plán praktické výuky - střídání skupinek u pacientů.