"Save Manila Bay"
Updated: 10/23/2020
"Save Manila Bay"

Storyboard Text

  • 
  • Hindi ang pag beautify ng Manila Bay ang kailangang bigyang pansin sa panahon kung saan ang pandemya ay nagpapagutom sa ating mga mamamayang Pilipino.
  • Hindi ang maganda sa paningin tulad ng pagtambak ng puting buhangin ang solusyon kundi...
  • ... ang mga dapat gawin upang tuluyang maisagawa ang rehabilitasyon nito tulad ng pagtatanim ng mgs puno at bakawan,
  • &
  • pagbabalik ng mga iba't ibang isda
  • at ang paglinis ng Pasig River dahil ito ay nakakabit sa Manila Bay.
  • Ang programang paglagay ng puting buhangin ay sadyang "insensitive, oblivious" at malaking kasayangan sa paggamit ng kaban ng bansa.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family