Amiko 1
Updated: 1/17/2021
Amiko 1

Storyboard Description

module 1

Storyboard Text

 • Ang masayahing Amiko
 • Sa loob ng kanilang tahanan ay may isang ama na nagngangalang Tomas ang dinapuan ng sakit. Ang sakit na ito ay nakamamatay kung kaya labis ang pag-aalala ng kanyang anak.
 • Sa ngayon ay wala pang kasiguruhan ang kanyang lagay. Huwag kayong mag-alala aming gagawin ang lahat upang siya ay gumaling.
 • Siya si Raya ang anak ni Tomas. Si Raya ay pinalaki ni Tomas ng mag-isa kung kaya't labis na minamahal ni Raya ang kanyang Ama.
 • Ang aking Tatay na lamang ang nag-iisa kong kamag-anak. Kung kaya nakikiusap akong iligtas niyo siya! 
 • Doc! Ano pong lagay ng tatay ko? Lumalala po ba ang lagay niya?!
 • Hindi ko kayang mabuhay na wala si Tatay. Paano na ako? Hindi ko kayang umuwi sa aming tahanan ng hindi nasisilayan ang kanyang matamis na ngiti...
 • Habang naglalakad pauwi ay napapaisip si Raya kung kakayanin niya ba na wala ang kanyang ama. Alam niya kasi kung gaano kadelikado ang Covid-19.
 • Ang mga pangyayari sa buhay ni Raya ay nakita ng isang Dyosa. Si Amiko ay may kapangyarihang magpasaya ng mga nilalang. Siya rin ay napakapositibong Dyosa. Kung kaya ninais niyang pasayahin at bigyan ng pag-asa si Raya.
 • Ang mga pangyayari sa buhay ni Raya ay nakita ng isang Dyosa. Si Amiko ay may kapangyarihang magpasaya ng mga nilalang. Siya rin ay napakapositibong Dyosa. Kung kaya ninais niyang pasayahin at bigyan ng pag-asa si Raya.
 • Maaari ko bang malaman kung bakit ka malungkot? Baka matulungan kita.
 • Maaari ba akong makiupo?
 • At naikuwento nga ni Raya sa isang estranghero ang nangyari sa kanyang ama at ang kaniyang mga hanaing.
 • Ang aking ama po kasi ay nagkasakit at...
 • Sige po...