La Guerra Dels Segadors
Updated: 11/30/2020
La Guerra Dels Segadors

Storyboard Text

  • Els enfrontaments entre Catalunya i la monarquia de Felip IV i Duc d'Olivares van disenyar un enfrontament del poder reial a hispànica i als països baixos. Es necesitaba augmentar l'exerit i disposar de grans recursos econòmics.
  • Olivares va proposar la unió d'Armes, cada regne havia d'aportar un contingent d'homes, les corts catalanes van poder comprovar les discripancies entre la monarquia i els estaments catalans.
  • La negativa de les corts a pagar la contribució va probocar l'Enuïg Recial. La guerra entre la monarquia hispànica i França es va desenvolupar al roselló entre el 1637 i el 1639. Es van quedar a Catalunya amb l'obligatorietat de la població d'allotjar-los i mantenir-los.
  • La pressió econòmica van probocar driccions i enfocaments. La tensió es va desembocar el 7 de juny de 1640.
  • Els revelats van matar al virei , el coute de Sauta Coloma. Les institucions catalanes es van posar sota la protecció del Rei de França.
  • Un grup de 400 o 500 segadors entraven a la ciutat de Barcelona. Un grup de segadors es va enfrontar und velluters. La notícia de la baralla va córrer com la polvora, l'acció dels religiosos va desconcertar els amotinats.