עבודה בתורה שלב שני
Updated: 3/16/2021
עבודה בתורה שלב שני

Storyboard Text

 • !זאת היאהיא גנבה לי את תיק היהלומים
 • בית משפט
 • נכון, זאת אני
 • אבל אני מבקשת שתוותרו לי בגלל שאני ענייה
 • שופט
 • !אסור לוותר אתן לא מכירות את המצווהאל תעשו עוול"במשפט" שמופיעה בפרק י"ט פסוק ט"ו
 • הנה טעם המצווה על פי ספר החינוך
 • טעם המצווה זה שיהיה משפט יותר קל ובסופו של דבר יהיה שלום בין שתי הצדדים.
 • שופט
 • צריך לעשות משפט צדק ולא לתת את הניצחון בדין לפי מי שעשיר ולפי מי שעני
 • לשפוט משפט צדק ולתת כבוד שווה לשני המעמדים
 • הנה פרשן אחד שמפרש את המצווה
 • שופט
 • בצדק תשפוט עמיתך. רמז שב"ד יושבין בשני ובחמישי. בצדק פי' במזל צדק, וצדק משמש ביום ב' בתחילתו וביום ה'בתחילתובצדק תשפוט עמיתך. וסמיך ליה
 • זה בסדר
 • כל הכבוד
 • שופט
 • ,אני מבינה,זה לא יקרה יותר .מבטיחה.מצטערת