LIPUNAN SA PANAHON NGPIYUDALISMO

LIPUNAN SA PANAHON NGPIYUDALISMO

Storyboard Text

  • Binibigyan ng mga lupang sakahan ng panginoon ang kanyang mamamayan kapalit ng pagprotekta sa kanya (panginoon).
  • Ang piyudalismo ay isang ugnayan ng mga aristokrata o panginoon at kanyang basalyo.
  • Matatapang at malalakas na kalalakihan na nagkusang loob na maglingkod sa mga hari at sa mga may-ari ng lupa upang iligtas ang mga ito laban sa mananakop.
  • sila rin ang unang uri ng maharlika
  • Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sektor ng lipunan sapagkat hindi namamana ang kanilang posisyon dahil hindi sila maaaring mag-asawa.
  • Ang serf ay binubuo ng masa ng tao noong Medieval Period. Naging kawa-awa ang kanilang buhay. Halos hawak na ito ng kanilang panginoon. Hindi sila nakagagawa ng kahit anong bagay na hindi ipinapaalam sa kanilang panginoon maski na ang pag-aasawa.
  • Ang Sistemang Piyudalismo ay ang pagkakaroon ng kasunduan angisang maharlika o isang panginoongmay lupa na magbahagi sa kapwamaharlika ng kanilang lupain.Nahahati sa tatlong pangkat anglipunang Europeo sa panahongPiyudalismo tulad ng pari, kabalyeroo maharlikang sundalo at mga alipin(serf).
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family