Questions About Remote Learning? Click Here

lol
Updated: 3/5/2020
lol
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Description

ulol mo

Storyboard Text

 • Ako po si Crisostomo Ibarra.
 • Nilapitan din ni Ibarra ang mga lalakin bisita sa pagtititpon.
 • Ipagpatawad po ninyo na gamitin ko ang kaugalian sa bansang Alemanya na magpakilala sa sarili kung wala siyang kilala sa isang pagtitipon.
 • Nakipagkilala kay Ibarra ang mga kalalakihan at ibinigay ang kani-kanilang mga pangalan.
 • Isang makata ang nagpakilala at nakipagpalitan ng kuro-kuro ukol sa katotohanan at pag-ibig sa bayang tinubuan.
 • Ginoon Ibarra, nais kong ipakilala ang aking sarili sa inyo.
 • Ako si Kapitan Tinong, taga-Tondo, kaibigan ni Kapitan Tiago at ng inyong ama. Kung inyong mamarapatin ay nais ko kayong imbitahan sa pananghalian bukas.
 • Maraming salamat at ipagpatawad ninyong hindi ko magagawang tugunin ang inyong imbitasyon sapagkat uuwi ako ng San Diego bukas.
 • Ikinagagalak ko kayong makilala, ginoo.
 • Siguro naman po ay hindi ninyo ako bibiguin sa ibang pagkakataon.
 • Tumugon sina Ibarra at nagtungo ng komedor.
 • Utusan ng Cafe La Campana
 • Nakahanda na po ang pagkain.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family