Máj
Updated: 2/16/2021
Máj

Storyboard Text

 • Bude zítra popraven za vraždu tvého svůdce - jeho vlastního otce.
 • Kde je můj Vilém?
 • Ne, to ne. (Spáchá sebevraždu tím, že se utopí.
 • Jsem strašný lesů pán, který se stal loupežníkem, když mne otec vyhnal. Čí vina je větší?
 • Tolik kapek padá. Budu je počítat, jako bych si měřil čas.
 • Co jsem udělal, že jsem takhle dopadl, že jsem byl uvězněn?
 • Buďme připravení na příchod nového odsouzence - Viléma. Kdo co připraví na jeho pohřeb?
 • Já, padající rosa, vám slzy zapůjíčm.
 • My na pohřební přijdem kvas.
 • Já, vichr, hudbu připravím.
 • Nyní čeká mě poprava a smrt. Je na čase jít.
 • Toto je má matka, má zem. Už nikdy ji nespatřím. Bojím se, co bude po smrti. Avšak toto vidím naposledy.
 • Vilém je popraven a jeho tělo je vpleteno do kola a lámáno.
 • Náš pán zhynul..
 • Podle toho co hostinský povídal o příběhu Viléma a Jarmily.. ani můj život není ničím zvláštní.
 • Nevím, co mě v budoucnu čeká a do dětství se vrátit nemohu.. ach.