Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Kahit wala na ang bagyo kailangan parin natin na manatiling alerto at maging maingat.
  • Tama nga ang iyong tatay, kaya tara, dapat na natin gawin ang kailangan nating gawin pagkatapos ng bagyo.
  • MAINGAT NA TINITINGNAN NG AKING TATAY ANG MGA BAHAGI NG AMING BAHAY KUNG SAKALING MAY PINSALA ITO DULOT NG BAGYO
  • SINIGURO NI NANAY NA WALANG BASA O NAKABABAD NA OUTLET O KAGAMITAN BAGO BUKSAN ANG LINYA NG KURYENTE.
  • TINAPON KO ANG MGA NAIPONG TUBIG NG ULAN SA LATA, BALDE AT PALAYOK UPANG HINDI PAMAHAYAN NG MGA LAMOK
  • Nay, tay, tapos na po ako na itapon ang tubig ng ulan.
  • Opo tay. Maaasahan mo po ako.
  • Magaling anak! At may bilin din ako sayo na kapag lumabas ka, dapat umiwas ka sa natumbang puno, nasirang gusali at natumbang linya ng kuryente.
  • Salamat pala nay tay dahil sa inyo nalaman ko kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo.
  • Walang anuman anak. At lagi mong tandaan na ang pag-alam kung ano ang gagawin bago, habang, at pagkatapos ng bagyo ay napakahalaga sapagkat mapoprotektahan ka nito, ating pamilya, at ating tahanan.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family