PROJECT IN CLE 2

PROJECT IN CLE 2

Storyboard Text

  • Karapatan po ng mga maninimba ang dumalo sa misa ngayong may Pandemya. Ngunit kaakibat po nito ay pinapaalalahan namin sila na tungkulin din nilang pangalagaan ang sarili at ang kapwa katulong kami.
  • Karapatan ng bawat isa na pumili ng Relihiyon subalit tungkulin nilang i-respeto ang iba.
  • Tama ka diyan, Msgr. Abet! Sa panahon naman ngayon?
  • Sige po, Cardinal.
  • Dito natin mababatid na bawat karapatan ay may katapat na tungkulin na dapat gampanan. Napakahalaga ng mga ito sa ating buhay.
  • Karapatan rin po ng mga dukha na magkaroon ng masisilungan at matitirhan, kaya kapag gabi ay pinapatuloy namin sila rito subalit kailangan naming siguruhin na sinusunod nila ang mga patakaran.
  • Salamat sa inyo, Monsignor. Ngayon tayo ay magmimisa na Magpapagupit lamang ako
  • NAGDIWANG SILA NG BANAL NA MISA...
  • O Salutaris, Hostia....
  • WAKAS...
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family