Gatapia_Clarence_Proyekto3rdqtr
Updated: 3/16/2021
Gatapia_Clarence_Proyekto3rdqtr

Storyboard Text

  • Ngayon ay may proteksyon na ako mula sa virus. Para na rin ito sa kapakanan ng aking bayan at pamilya.
  • Aba gawang Marikina! Ito na bibilhin ko!
  • Bukod sa maganda at matibay, makakatulong pa ako sa pag-angat ng ekonomiya ng aking bayan.
  • Kailangan kong mag-ingat palagi sa daan at sundin ang batas trapiko.
  • Si Bernard ay pupunta sa mall upang bumili ng bagong bag. Bago umallis ay siniguro niyang suot niya ang face mask at face shield bilang pagsunod sa health protocol laban sa covid at bilang bahagi ng pagsasabuhay niya ng pananagutan sa bayan.
  • Pagdating niya sa mall, pinili niya agad ang gawa sa Marikina. Alam din ni Bernard na ang pagtangkilik sa lokal na produkto ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pananagutan sa sariling bayan.
  • Habang pauwi na si Bernard, sinigurado pa rin niyang nasusunod niya ang batas trapiko bilang paggalang sa mga batas na ipinapatupad ng pamahalaan. Ang pagsunod sa batas ay pagiging mapanagutan sa bayan.