ESP

Updated: 3/19/2021
ESP

Storyboard Text

 • Ako si Tyne!
 • Iskolar ng Bayan
 • Takdang Aralin - Essay:Ikaw ba ay isang mapanagutang mamamayan? Ano-ano ang mga paraan upang ipakita ito?
 • ?
 • Siya si Tyne, isang matalinong bata. Marami siyang pangarap sa buhay at nais niya na makatulong sa kanyang pamilya at bansa.
 • Ah! Mag-aaral ako nang mabuti bilang kabayaran sa pagiging iskolar ko! Nang sa hinaharap, matutulungan kong umunlad ang bansa.
 • Sa kadahilanang matalino at pursigido si Tyne, siya ay nabigyan ng pagkakataong makapag-aral nang libre. Isa siya sa mga mag-aaral na nabigyan ng scholarship.
 • Isang araw habang sila ay nagkaklase, napag-usapan ang tungkol sa pananagutan. Bago nagtapos ang kanilang talakayan, binigyan sila ng takdang aralin.
 • Dahil dito, napaisip si Tyne. Sa paanong paraan nga ba niya ito maipakikita? Hindi rin nagtagal, nasagot niya na ang kanyang tanong.
 • Ilang taon na ang nakalipas, nakapagtapos si Tyne sa kolehiyo at ngayo'y nagta-trabaho na. Seryoso siya sa kanyang ginagawa at nagbabayad din siya ng buwis. Si Tyne ay maaasahan at nakikiisa sa mga gawain pansibiko.
 • Makikita sa pag-unlad ng bansa ang pagiging mapanagutang mamamayan ni Tyne. Ang buwis na kanyang binabayaran ay napupunta sa mga programang makatutulong sa mga mamamayan at pagpapa-aral sa mga iskolar. Kaya tularan natin si Tyne!