Lucas Lagustan Storyboard

Lucas Lagustan Storyboard

Storyboard Text

 • Lola, ano po ba ang pinanggagalingan ng kabaitan ng mga Pilipino?
 • Masasabi kong ang dalawang magandang asal ng Pilipino na pinanggagalingan ng kanilang kabaitan ay ang kanilang paggiging malapit sa Diyos at pakikipagkapwa-tao.
 • Ah, ganun po ba?
 • Oo, Lucas. Ang paggiging malapit sa Diyos ng mga Pilipino ay nagpapatatag ng kanilang loob at nagbibigay pundasyon sa paggawa ng mabuting bagay.
 • Paano po nila pinapamalas ang pagigging malapit sa Diyos?
 • Halimbawa na lang Lucas, maraming pamilyang Pilipino ang nagdarasal pagkagising at bago matulog. HIndi rin kinakaligtaan ng maraming mga Pilipino na magsimba sa Linggo.Halimbawa na lang Lucas, maraming pamilyang Pilipino ang nagdarasal pagkagising at bago matulog. HIndi rin kinakaligtaan ng maraming mga Pilipino na magsimba sa Linggo.
 • Ano naman po ang kahulugan ng pakikipagkapwa?
 • Ang simpleng kahulugan nito ay ang pagbibigay halaga sa kapakanan ng kapwa tao mo. Halimbawa, ang pagtapon ng basura sa tamang lalagyan upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran o kaya naman ang pagsunod sa batas trapiko upang ang lahat ay maayos na makagamit ng mga daanan at kalye.
 • Ang ganda naman ng mga asal na ito Lola! Kaya pala sinasabi ng maraming tao - pati na rin ang maraming dayuhan - na ang babait ng mga Pilipino.
 • Tama, Lucas. Kaya't maiging isabuhay mo ang mga asal na ito.
 • Ang Pagtatapos!
 • Ang pagtatapos.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family