tarih
Updated: 2/29/2020
tarih

Storyboard Text

 • Şehzadem, hayrola?
 • Tahta geçtiğim taktirde Meşrutiyeti ilan ediyorum. Hadi yine iyisiniz!
 • Aman Allahım! Padişah oldum!
 • Kanuni Esasî'yı ne zaman ilan ediyoruz?
 • Avrupa'da gördüğümüz burjuva sistemi buraya da lazım!
 • İttihat ve Terakki
 • Askeri kuvvetin de katılması gerekmez mi bu sefer?
 • 2. Abdülhamit'in yetersiz yönetimizde vergilerden ezilen halka sesleneceğiz! Hür ve demokratik bir dönem geliyor!
 • Artık Osmanlı'nın iç işlerine karışma vakti! Davay!
 • Davay soldaty! Sicak denizlere ineceğiz! Osmanlı'yı bir ziyaret mi etsek?
 • Slav kardaşlarımızı korumak bahanesi bu sefer işe yarayacak gibi.
 • Baskı ve sansür bu döneme şart!!
 • İstidbad Dönemi....
 • İçinde bulunduğumuz şartlardan dolayı Meşrutiyeti kaldırıyorum!
 • Yaşasın!
 • 2. Meşrutiyet ilanı zamanı geldi.
 • HA HA!
 • Tabi bu sefer Padişah'ın hahları sınırlı, meclisin yetkisi artmış ve dernek kurma hakkı gelmiştir.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family