SCHOOL LUNCH BREAK
Updated: 3/15/2021
SCHOOL LUNCH BREAK

Storyboard Description

Isang typikal na araw para sa mga mag aaral ng F. Toresmo High School

Storyboard Text

  • Uy Ben! lunch na, kumain ka na ba?
  • Oo, tapos na din ako. Tara at maglaro na tayo sa labas
  • Oo, nakakain na ako. Ikaw ba Emily?
  • Naglalaro ang mga mag aaral sa court ng soccer nang di sinasadya na malakasan ni Cecil ang pagsipa sa bola at tumama sa mukha ni Joey
  • Boom
  • Pinapunta si Joey ng kanyang guro sa klinika upang magpatingin at makapagpahinga.
  • Anong nangyari kay Joey?
  • Tinamaan po siya ng bola sa mukha ma'am habang naglalaro po kami sa court.