Questions About Remote Learning?

Bantugan
Updated: 6/1/2020
Bantugan
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Ako si Haring Madali, ang hari ng kahariang Bumbaran.
  • Ako si Prinsipe Bantugan, kapatid ni Haring Madali.
  • iBawal niyong kausapin si Prinsipe Bantugan!
  • Si Prinsipe Bantugan ay kilala na malakas at matapang kaya naman takot ang ibang kaharian na makidigma sa kanya. At dahil sa aking katangian ni Prinsipe Bantugan maraming mga dalaga ang nagkakagusto sa kanya.
  • Naiingit ang kapatid niyang si Haring Madali kaya pinagbawalan niya ang lahat ng kanyang nasasakupan na makipag-usap kay Prinsipe Bantugan at ang mahuling makikipag-usap ay papatayin.
  • ako si Miskoyaw!
  • Sa sobrang kalungkutan ay ipinasya ni Prinsipe Bantugan na pumunta sa ibang lupain. Sa kaniyang paglalakbay ay nagkaroon siya ng matinding sakit at inabot siya ng kamatayan sa pintuan ng kaharian ng lupaing nasapagitan ng dalawang dagat. Nagulumihan si Prinsesa Datimbang at ang kapatid niyang hari dahil hidi nila nakilala si Prinsipe Bantugan kaya’t tinawag ang konseho.
  • Nang malaman ni Haring Madali ang nangyari kay Prinsipe Bantugan ay nanaig ang pagmamahal niya rito. Lumipad sa langit ang hari at isang kasama nito upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Ang bankay ni Bantugan ay dinala naman ni Prinsesa Datimbang sa Bumbaran. Pag balik ni Haring Madali ay pilit na isinauli ang kaluluwa ni Bantugan sa kanyang katawan at muling itong nabuhay.
  • Nang sumalakay sumalakay sina Haring Miskoyaw ay kasalukuyang nagdiriwang ang lahat dahil sa pagkabuhay ni Prinsipe Bantugan. Hindi alam ni Miskoyaw na nabuhay na muli si Bantugan kay sila nagkaroon ng pagdiriwang. Natigil ang pagdiriwang at ang dalawang kaharian ay naglaban.
  • Pagkatapos ang matagumpay nalabanan ay dinalaw ni Prinsipe Bantugan ang mga kahariang karatig ng bumbaran at pinakasalan ang lahat ng prinsesang kaniyang katipan. umuwi sila sa Bumbaran at buong galak siyang sinalubong ni Haring Madali at nag-utos ng panibagong pagdiriwang. Ang buhay ni Prinsepe Bantugan ay nagging maligaya hanggang sa mga huling sandali.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family