Panitikan ng Pilipinas
Updated: 5/15/2020
Panitikan ng Pilipinas
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Ang Panitikan ng Pilipinas noong unang panahon
  • Sa panahon na ito ang panitikan ay pasalin dila tulad ng bulong, tugmang bayan, salawikain at katutubong sayawat ritwal. Isinulat ang panitikan na ito sa matitibay na kahoy ar malilinis nabato. Pinasunog ng mga Prayle sa paniniwalang gawa gawa daw ito ng mgamasasamang tao.
  • Pinasunog ng mga Prayle sa paniniwalang gawa gawa daw ito ng mga masasamang tao.
  • Panahon ng Kastila
  • Sa panahon na ito ang “alibata” ang pinaka nang abakadang Filipino. Sa panahon naito rin naitro ang Doctrina Cristiana. Isa sa mahalagang pagpapalit na nagawaay ang romanisasyon ng alibata.
  • Hindi lamangpanitkan ang kanilang itinuro sa kapuluan, nagturo rin sila ng gramatika,ngunit ang pagtuturo nila nito’y batay sa pook na kanilang kinaroroonan. Angmga prayle ang naging guro.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family