Komiks Strip Anekdota

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Komiks Strip Anekdota
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • ______ (nang, ng) siya ay pumunt
 • 
 • Sino ang gustong sumagot sa pisara?
 • Ma'am, si Ms. Monkey daw po HAHAHAHAHA
 • HAHAHAHAHAAHAHAHAHAHA!!
 • HAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!
 • MS. MONKEYYY!!
 • UNGGOY!!!
 • Makalipas ang 10 taon...
 • May bisita ako mamaya, mga taga-simbahan, makinig ka sa Bible Study
 • Sige lang ma, wala naman akong gagawin mamaya.
 • Magandang hapon po!
 • Magandang hapon rin! Halika pasok kayo, tatawagin ko lang manugang ko.
 • Hehehe! Matagal naman na 'yon, sorry na. Lam mo naman, bata pa eh hahahahaha
 • Uy, ikaw pala 'yan! Taray pa-bible bible ka na ngayon parang hindi ka bully nung high school ah hahahaha
Over 30 Million Storyboards Created