BRUH

BRUH

Storyboard Text

 • 9th TABLE THE PENALTY OF RECEIVING A BRIBE FOR A DECISION IS DEATH.
 • Ikaw ay hinahatulan ng kamatayan dahil sa salang pagsusuhol.
 • WOMEN CANNOT WAIL AT FUNERALS.
 • 10th TABLEYOU CANNOT BURY OR BURN A CORPSE IN THE CITY.
 • Paalam, ama.
 • 11th TABLEMARRIAGES BETWEEN PLEBEIANS AND PATRICIANS ARE FORBIDDEN.
 • Mahak ko, Hindi tayo ang itinadhana.
 • 12th TABLEWHATEVER LAW PASSES THROUGH THE SENATE SHALL BE A LAW.
 • Sa aming mga kamay nakasalalay ang batas!
 • LAW OF THE TWELVE TABLES
 • Zeff Liam C. Jondayran
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family