La història de Moisès

Updated: 6/4/2020
La història de Moisès

Storyboard Text

  • Quan el nou faraó va pujar al tron, va començar a desconfiar dels israelites, veia que eren un poble fort i poderós i temia que si hi havia guerra s'aliessin amb els enemics. Per aquesta raò els va esclavitzar, però igualment el poble creixia aixi que va ordenar que tiresin al Nil tots els nens mascles hebreus acabats de nèixer. De tots sol va sobreviure un, Moisès.
  • Un dia que Moisès era am el ramat va veure una bardissa que es cremava i després va sentir la veu de Déu
  • Torna a Egipte amb el teu germà Aaró i allibera al teu poble
  • El faraó va negar-se a alliberar al poble així que Déu va enviar 10 plaguess i aquestes van convènçer al faraó. I com que el seu primogènit va morir, ell va dir a Moisès i Aaró que marxessin de la seva terra.
  • El faraò va donar el seu permis per deixar que els esclaus surtissin d'egipte. Els egipcis no van tardar en donar-se compte de que el poble d'Israel havia marxat i es van privar dels seus serveis. Imediatament el faraó va preparar els carruatges per anar a per els hebreus i tornar-los a egipte
  • Moisès gracies a l'ajuda de Déu va separar el mar en dos així deixant que els hebreus puguessin passar. Quan van arribar els egipcis, el mal va tornar a estar en el ser estat normal matant-los a tots
  • Després de molts anys van arribar a la terra promesa però Moisès no va poder entrar-hi perquè va desoveir a Déu. Finalment va morir a l'edat de 120 anys
  • Moisés va tornar on estaba la bardissa i va rebre els 10 manament.Si va estar alla durant 40 dies. Quan va anar a donar al seu poble els 10 manaments va veure que havien construit un vedell d'or i Moises el va destruir amb les taules dels manaments destruint-se elles també.