Antigona 2
Updated: 1/10/2021
Antigona 2

Storyboard Text

 • Vždyť nebyl Zeus to, jenž ten příkaz ohlásil. Hádes pro ně práva žádá rovného.
 • A ty’s se osmělila nedbat příkazu?
 • Dám tam tě zavést, kde je prázden lidu kraj,a v kobce skalní uvězniti za živa!
 • Sám Hamilton, syn Kreona a snoubenec Antigony, snažil se Kreona přesvědčit, aby Antigonu nezabíjel. Kreon ho však neposlouchal.
 • Jako posel je mojí povinností říci vám, jak to skončilo
 • Až věštec Teiresias přiměl Kreona změnit rozhodnutí.
 • Co jest zas, starče Teiresie, nového?
 • Věz, že stojíš na ostří teď osudu. Tak tedy, dítě, rozvaž! Neboť dopouštět se chyb, jest věru všechněm lidem společno.
 • Antigona však mezitím spáchala sebevraždu.
 • A poté i Hamilton svou rukou se usmrtil.
 • A tak smutně Kreon žil dokud i jeho neodvedla smrt do podsvětí.
 • A jak to dopadlo pro Kreona? Život si vzala i Eurydika, Kreona manželka a matka Hamiltona. A Kreon zůstal sám.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family