Basilio
Updated: 3/18/2020
Basilio

Storyboard Text

 • Tumugtog ang orasan ng ikasampu ng gaabi
 • Makinig ka Basilio. Sa loob ng isang oras ay sisiklab ang rebolusyon sa isang hudyat ko. Kanino ka papanig, Basilio?
 • Hindi kagad nakapagsalita si Basilio. Pinagmasdan niya ang mukha ni Simoun na naglalarawan ng sindak sa mga mata.
 • Magpasiya ka Basilio, sasama ka ba sa amin o ituturing mo kaming kaaway? Ang taong walang pinapanigan ay kalaban ng dalawang panig
 • Nanlalamig si Basilio at hindi mawari kung ano ang dapat gawin
 • Ikaw ang mamuno sa pangkat na papasok sa kumbento upang kuning ang isang babaeng kilala natin pareho
 • Ano ang maaari kong gawin?
 • Oo nais kong iligtas mo siya
 • Ngunit huli na po kayo. Kamamatay niya lng po kaninang hapon
 • Si Maria Clara!
 • Ano!? Kasinungalingan lamang yan!
 • Namatay siyang hindi alam na buhay ako. Hindi ko man lang siya nakita. Namatay siyang nagdurusa!
 • Siya ay matagal nang may sakit kaya siya namatay
 • Pakiwari ni Simoun ay dumagundong ang kanayang dibdib, umiiyak siyang walang luha at sumisigaw ng walang tining. Nagmamadaling lumisan si Simoun.
 • Kaawa-awang ginoo