Unknown Story
Updated: 5/26/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • Ng muli niyang tanungin ang mga tao na katulad na katanungan ay sumagot sila ng "Oo". Sumagot si mullah nassreddin.
 • Kung alam na pala ninyo ang aking sasabihin ko ma hindi ko na sasayangin ang maraming inyong oras
 • AT MULI SIYANG UMALIS.
 • OO!
 • OO!
 • OO!
 • Ang mga tao ay nalito at nataranta sa kanyang naging sagot . Sinubukan nilang muling si mullah nassreddin upang magbigay ng pahayag at muli siyang nag tanong.
 • OO!
 • Handa na ang mga tao sa kanilang isasagot , ang kalahati ay nagsabing "hindi" at ang kalahati ay sumagot ng "oo" kung kaya't muling magsalita si mullah nasreddin nassreddin
 • OO!
 • OO!
 • Alam ba ninyo ang aking sasabihin?
 • HINDI!
 • HINDI!
 • HINDI!