Ang oras kung kailan narinig ko ang kamangha-manghang balita mula sa aking

Ang oras kung kailan narinig ko ang kamangha-manghang balita mula sa aking

Storyboard Text

  • Hindi ako makapagpasya kung anong trabahong gusto ko paglaki ko. Ano ang magiging hitsura ng aking hinaharap? Paano kung hindi sumasang-ayon ang aking mga magulang sa nais kong gawin?
  • Bakit hindi ka nasisiyahan, anak ko? Mag-usap tayo tungkol dito sa hapunan.
  • Ma, nag-aalala ako sa aking kinabukasan. ano ang mangyayari kung hindi mo aprubahan ang aking karera?
  • Anak ko, mahal ka namin ng tatay mo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aming mga opinyon. Nasa iyo ang ganap na magpasya kung sino ang nais mong maging, at palagi kaming susuporta sa iyo.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family