Alamat ng Salamin Komiks

Updated: 9/18/2021
Alamat ng Salamin Komiks

Storyboard Text

 • Alamat Ng SalaminKomiks ni Eugene Anghelo Cañete
 • Nagsimula ang ating kwento sa isang maliit na barrio sa probinsya ng Camarines Norte kung saan may dalawang batang may kakaibang kondisyon. Ang batang si Sala ay walang paningin sa kaliwang mata habang si Min naman ay walang kakayahang makakita sa kanan nyang mata.
 • Lumaking tampulan ng tukso ang magkapatiddahil sa kanilang kakaibang kondisyon.
 • Bakit ba nila tayo lagin inaaway, Min? Wala naman tayong ginagawang masama.
 • Oo nga! Hindi nyo naman kami nakikita!
 • Alis kayo dito. Ayaw namin sa inyong dalawa.
 • Malabo mata nyo! Ayaw namin sa inyo!
 • Hayaan mo na sila, Sala. Huwag mo na lang pansinin.
 • Isang araw may isang matandang lalaki ang dumating sa kanilang barrio...
 • Umalis ka na!!! Hindi ka namin tutulungan!
 • Oo nga, mare! Sino ba yan? Dayo lang naman yan dito.
 • Lumayo ka sa amin! Hindi ka namin kilala!
 • Hinahanap ko po ang aking mga anak. Nakita nyo po ba sila?
 • Lumipas ang mahabang panahon at ang tanging kahilingan nila ay magkaroon ng maayos na mata para makita nila ang kanilang ama.
 • Matanda na tayo, Min. Hindi pa rin natin nakikita si papa.
 • Sala, sana dumating ang panahon na lahat ng tao ay maayos na paningin at malinaw ang mata.
 • WakasMaraming Salamat posa pagbasa ng aking komiks.