STORY BOARD FILIPINO

STORY BOARD FILIPINO

Storyboard Text

  • Isang hari noon na nagngangalang Haring Barabas na ubod ng sungit at napakabihirang tumulong sa mga taong lumalapit sa kaniya. Nag-iisa lang ang hari sa buhay at walang pamilya.
  • Umalis ka na dito sa kaharian ko hindi kita bibigyan ng kahit ano!!
  • Isang araw, may pulubing babae na di umano’y nanghihingi ng pagkain sa hari ngunit imbes na bigyan ito ay ipinagtabuyan lamang ito ng hari.
  • Parang awa mo na po Haring Barabas kahit kaunting piraso lamang po ng pagkain.
  • Hindi nagtagal ay nagkasakit ang hari at pumanaw na. Ngunit ni wala man lamang nakipaglibing sa kanya kundi ang kanyang mga katulong sa palasyo. Lumipas ang mga araw, may napansing kakaibang prutas ang isa sa mga katulong ni Haring Barabas sa kanyang puntod. Ang punong ito ay nagbunga ng bilog na mga bunga at kung saan napansin ng kasambahay na tila may korona ang prutas. Maasim ito at medyo hilaw pa, sumisimbolo ang lasa nito sa pag-uugali ng hari ng ito ay nabubuhay pa.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family